سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما
   شهرسازی
   Introduction-Urban-Engineering

   مهندسی شهرسازی و آشنایی کامل با این رشته

   زمانی که انسان ها زندگی عشایری را رها کردند، فعالیت مهندسی شهرسازی آغاز شد. درک درست از شهر و شهرنشینی، درک درست از منابع زمین، درک درست از شهروند و حقوق شهروندی زمینه ساز ایج ...

   Urban-environment-suitable-children

   مشخصات محیط شهری متناسب با کودکان

   در نیمه دوم قرن بیستم درست همزمان با بازی های المپیک مونترال در سالی که کودکان فلسطینی در مناطق شخم خورده سرزمینشان سنگ پرانی می کردند در سالی که هزاران کودک در نیمی از کره زم ...

   role-mosques-culture

   نقش مساجد در فرهنگ‌سازی و مدیریت محلات شهری

   یکی از شاخص ترین بناها در شهرهای اسلامی مسجد است. در طول تاریخ در این کشورها مساجد فضایی عمومی بوده که بعضا عملکردهای اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در این مکان به سرانجام می رسید ...

   Introducing-Urban-Engineering-System

   معرفی نظام مهندسی شهرسازی

   از اولین روزهایی که کلان شهرها در کشور پایه گذاری شدند نیاز به وجود مهندسان شهرسازی بیش از گذشته حس شد. مهندسانی که تمرکز کار خود را بر شکل گیری شهری زیبا و منظم قرار دادند. ...

   Urban-Engineering-Website

   وب‌سایت مهندسی شهرسازی

   مهندسی شهرسازی یکی از مهم ترین شاخه های مهندسی است که به گرایشات بین رشته ای شهرت دارند به این معنا که مهندسی شهرسازی مجموعه ای از علوم است که به طور خاص متعلق به سایر رشته ها ...