سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   ترک های حرارتی چگونه رخ می دهد؟

   پاسخ از ترک های حرارتی

   ترک های حرارتی

   ترك هاي حرارتي پديده ای رايج در مناطق سردسير از جمله كانادا و نواحی شمالي ايالات و اغلب مناطق سردسير از جمله مناطق شمال غربي ايران مي باشد. اين خرابي به صورتي يكسري تركهای عرضی در طول سطح روسازي تحت دماهاي پايين رخ مي دهد.
   طبق مطالعات يودر و ويتزاك اين ترك ها در بازه های 6 الی 9 متری به وجود می آيند ولي گاهي ممكن است در بازه های كمتر از 1 الي 30 متر نيز رخ دهند. همچنين كيركنر وشان نيز پی بردند كه فواصل بين ترك ها معمولاً در طول روسازي منظم است ولي دليلی برای اين نظم پيدا نكردند.
   وجود اين ترك ها باعث نفوذ آب به سازه روسازی شده و منجر به لخت شدگی و خرابي زودرس در آسفالت مي شود. همچنين وجود آب باعث پمپ شدن مصالح ريز و خارج شدن آنها از سطح روسازي مي شود. بالاخره فانگ و فروم بيان كردند كه نفوذ آب از ترك های حرارتی منجر به تشكيل لنزهای يخ در زير روسازی گرديده و منجر به بالا آمدگی آن می شود.

   پاسخ دهید