سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   تغییر ضخامت آسفالت بعد از کوبیدگی به چه صورت محاسبه میشود

   پاسخ از تغییر ضخامت آسفالت

   محاسبه تغییر ضخامت آسفالت بعد از کوبیدگی

   ضخامت آسفالت پخش شده توسط فینیشر (قبل از کوبیدن) با توجه به وضع دانه بندی مصالح و میزان کوبیدگی محاسبه میشود و معمولا بین 1.2 تا 1.25 برابر ضخامت کوبیده شده است.
   یعنی ضخامت آسفالت بعد از کوبیدگی 1.2 تا 1.25 برابر کمتر میشود.

   برای مثال اگر بخواهیم یک لایه آسفالت به ضخامت 6سانتیمتر (با کوبیدگی) اجرا کنیم فینیشر به چه ضخامتی باید آسفالت پخش کند تا بعد از کوبیدگی به 6سانتیمتر برسد؟
   6 × 1.25 = 7.5

   اگر ضخامت آسفالت نمونه برداری شده از محل کار بعد از کوبش، توسط ناظر 5سانتیمتر ذکر شود ضخامت اولیه آسفالت پخش شده بدون کوبیدگی چقدر است؟
   5 × 1.25 = 6.25 cm

   اگر هنگام پخش آسفالت، ضخامت آسفالت قبل از کوبیدگی 6 سانتیمتر باشد بعد از کوبیدگی، ضخامت آسفالت چقدر است؟
   6 ÷ 1.25 = 4.8cm

   پاسخ دهید