سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   تعریف و عملکرد دیافراگم

   تعریف و عملکرد دیافراگم بر اساس پیوست چهارم استاندارد 2800 به چه صورت است؟

   پاسخ از AhmadReza

   تعریف و عملکرد دیافراگم بر اساس پیوست چهارم استاندارد 2800

   مجموعه سیستم مقاوم ساختمان ها در برابر نیروهای جانبی معمولا از دو قسمت "اجزای قائم" و "اجزای افقی (یا تقریبا افقی)" تشکیل می شود
   اجزای افقی نیروهای افقی زلزله و باد رابه اجزای قائم #منتقل نموده و اجزای قائم این نیروها را به شالوده ها و نهایتا زمین منتقل می نمایند
   به اجزای افقی یا تقریبا افقی #منتقل_کننده نیروهای جانبی《دیافراگم افقی》و یا به اختصار《دیافراگم》گفته می شود
   در ساختمان های متعارف دیافراگم ها شامل کف ها و سقف ها (افقی و یا با شیب کم) می باشند. در چنین ساختمان هایی دیافراگم وظیفه باربری قائم (ثقلی) را #همزمان برعهده دارند
   دیافراگم ها باید باتوجه به فرضیات منظور شده در محاسبات کل سازه در برابر بارهای جانبی دارای #سختی و #صلبیت مناسب همراه با #مقاومت کافی بوده و طوری با سایر قطعات سازه درگیر شده باشند که سازه و دیافراگم هنگام زلزله #یکپارچه باقی بماند

   پاسخ دهید