سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما

   دستگاه قفل ‌کننده پل چیست ؟

   پاسخ از Omran

   Lock Up Device

   دستگاه قفل‌کننده پل ساختاری مانند میراگر ویسکوز مایع دارد.

   این دستگاه اجازه تغییر شکل‌های آرام و کند مانند تغییر شکل‌های حرارتی را به پل می‌دهد.


   به هنگام ایجاد تغییر شکل‌های سریع و ناگهانی مانند باد، زلزله و هر تغییر شکل دیگری که همراه با شتاب زیاد باشد؛ این دستگاه به صورت موقت نقش یک لینک صلب را بازی می‌کند که تمام جرم‌های پل را به یکدیگر قفل می‌کند.

   علت چنین رفتار دوگانه‌ای خاصیت میراگر ویسکوز مایع است که در برابر تغییر شکل‌های سریع قفل می‌شود و در برابر تغییر شکل‌های کند انعطاف نشان می‌دهد.

   پاسخ دهید