سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما
   مهندسی معماری
   Architectural-Engineering-Website

   وب سایت مهندسی معماری

   مهندسی معماری تلفیق هنر و مهندسی است. این رشته از نگاهی هنرمندانه به ساخت و ساز مینگرد و سعی میکند پلی میان نیازها و حس زیبایی شناسی افراد با مهندسی ساختمان ایجاد کند. مهندسان ...

   concept-space-Islamic-architecture-Iran

   مفهوم فضا در معماری اسلامی ایران

   مفهوم فضا در معماری اسلامی آنقدر پیچیده است که تا کنون مورد بحث و جلب نظر بسیاری از محققین داخلی و حتی خارجی از جمله آندره گدار، راپاپورت، بورکهارت و غیره قرار گرفته است. معما ...

   cultural-impacts-formation-architectural-spaces

   تاثیرات فرهنگی در شکل گیری فضاهای معماری

   بی شک فرهنگ همچون سایر عناصر یکی از مولفه های موثر بر معماری است. اما اگر بگوییم فرهنگ موثرترین عامل شکل گیری معماری و سبک های معماری است بیراه نگفته ایم. چرا که اگر عامل فرهن ...

   smart-moving-animated-performances-buildings

   عملکرد نماهای متحرک هوشمند در ساختمان ها

   پوشش هاي ساختمان اعم از سقف و پوسته هاي نما يكي از مهمترين بخش هاي ساختمان در ايجاد شرايط بهينه همچون آسايش حرارتي، رطوبتي، ميزان نور، كاهش آلودگي صوتي و ... مي باشند. در صور ...

   determine-position-concept-architectural-design

   تعیین جایگاه کانسپت در طراحی معماری

   شروع هر طرح معماری اساسا با شکل گیری یک کانسپت می باشد. کانسپت هسته اولیه فرآیند طراحی بوده و اگر به طور مثال یک پروژه معماری را یک درخت تصور کنیم کانسپت ریشه آن بوده و عامل ش ...