سبد خرید
 • 0
 • 0
سبدخرید شما
   مهندسی معماری
   cultural-impacts-formation-architectural-spaces

   تاثیرات فرهنگی در شکل گیری فضاهای معماری

   بی شک فرهنگ همچون سایر عناصر یکی از مولفه های موثر بر معماری است. اما اگر بگوییم فرهنگ موثرترین عامل شکل گیری معماری و سبک های معماری است بیراه نگفته ایم. چرا که اگر عامل فرهن ...

   smart-moving-animated-performances-buildings

   عملکرد نماهای متحرک هوشمند در ساختمان ها

   پوشش هاي ساختمان اعم از سقف و پوسته هاي نما يكي از مهمترين بخش هاي ساختمان در ايجاد شرايط بهينه همچون آسايش حرارتي، رطوبتي، ميزان نور، كاهش آلودگي صوتي و ... مي باشند. در صور ...

   determine-position-concept-architectural-design

   تعیین جایگاه کانسپت در طراحی معماری

   شروع هر طرح معماری اساسا با شکل گیری یک کانسپت می باشد. کانسپت هسته اولیه فرآیند طراحی بوده و اگر به طور مثال یک پروژه معماری را یک درخت تصور کنیم کانسپت ریشه آن بوده و عامل ش ...

   role-position-concrete-various-architectural-arenas

   نقش و جایگاه بتن در عرصه های گوناگون معماری

   استفاده از بتن در مساحت زیاد تقریبا از زمان صنعتی شدن جهان یا می توان گفت اواسط قرن نوزدهم شدت گرفت. در سال های ابتدایی تنها سطوح صاف و مساحت های مشخصی به علت محدودیت های قالب ...

   window-role-architecture

   پنجره و نقش آن در معماری

   پنجره یکی از پایه ای ترین اجزاء تشکیل دهنده معماری می باشد. اصلی ترین وظیفه پنجره تامین نور، دید و تهویه می باشد. علاوه بر آن پنجره می تواند نشان دهنده مفهوم یا کانسپت طراح یا ...